Husbods fiskeläge

Fåröborna har genom tiderna försörjts sig på en blandning av allt som naturen erbjudit så som jordbruk, boskapsskötsel, fiske, jakt, hantverk och handel. Som alla öbor har man varit beroende av båtar för transporter, jakt och fiske. Fårö saknar helt skyddade naturhamnar men det finns ett antal äldre landningsplatser ofta bestående av några sjöbodar, båthus och länningar, dvs små stenpirar mellan vilka man drog upp sin båt. De lokalt använda båttyperna anpassades efter användning, sjöförhållanden och hamnmöjligheter.  På Fårö och resten av Gotland dominerades båtbeståndet av en-, två- och tre-männingar, lätta spetsgattade båtar väl anpassade för rodd och segling och som lätt kunde dras upp på stranden. Riktiga hamnar började byggas under 1900-talet då man började använda större fiskebåtar som inte lätt kunde dras upp på stranden.

I Alnäsaviken, nära den gamla kalkugnen ligger fiskeläget Husbod som har fungerat som landningsplats för småbåtar under lång tid. Husbod samfällighetsförening drivs idag av samfällighetens delägare och föreningens övriga medlemmar där totalt 30 hushåll är medlemmar. Här finns gamla länningar, ett båthus från 40-talet, fyra träbodar varav en knuttimrad och mycket ålderdomlig, sannolikt Gotlands äldsta bevarade knuttimrade fiskebod. Vidare finns ett par kallmurade stenbodar. Bryggor och vågbrytare började byggas för ca 50 år sedan och hamnen har efter hand underhållits och utvecklats av medlemmarna. Fårös utsatta läge för vind och sjö tar hårt på hamnen och i samband med de senaste årens stormar förstördes stora delar av vågbrytaren. En omfattande och kostsam upprustning syntes oundviklig, framtiden såg dyster ut för Husbod. Efter kontakter med EUs landsbygdsutvecklingsfond och organisationen Leader  har samfälligheten fått finansiellt bidrag för ett projekt som avsåg att renovera hamnen och öka tillgängligheten för allmänheten. På våren 2019 slutfördes projektet.

Idag kan man inte sällan beskåda seglande männingar och fritidsfiskare i Husbod. Den nyrenoverade piren erbjuder fina bad och en storslagen utsikt över Alnäsaviken. Längre in i viken finns en lång sandstrand för härliga bad. Fortsätt gärna ett hundratal meter förbi hamnen och beskåda runinen av en gammal kalkugn. Kalkbränning var från mitten av 1600-talt till början av 1900-talet en viktigt inkomstkälla för de mångsysslande Fåröborna.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now